Decal nhiệt trực tiếp

Decal nhiệt dùng in tem nhãn mã vạch không cần dùng mực