Nhãn in TZe- 461

Hãng sản xuất: BROTHER

Tình trạng: Call hưởng giá ưu đãi.