Máy in mã vạch Zebra GX420Rx

Giá bán: Vui Lòng Liên Hệ

  • Thiết kế đặc biệt cho việc in ấn theo toa an toàn, Zebra “s GX420Rx việc liên tục với bệnh viện” của công nghệ phần mềm
  • Các máy in Rx cũng có sẵn với một gắn kết đặc biệt đứng cho an ninh bổ sung
Mua ngay Click để đặt mua thuận tiện
Đặt mua Máy in mã vạch Zebra GX420Rx